Jenis Jenis Simbol Warna Pada Peta


Seperti apakah jenis - jenis simbol warna pada peta?
Warna pada peta memiliki makna tersendiri (Gambar 1.13).
Semisalnya adalah pada penggunaan warna hijau identik dengan dataran rendah dan tutupan
vegetasi. Biru untuk perairan, dan cokelat untuk daratan. Ada lima jenis simbol warna yang
umum digunakan pada peta adalah sebagai berikut.


1) Warna merah dan hitam pada peta itu menggambarkan umumnya digunakan untuk mewakili hasil
budaya manusia, meliputi jalan, batas daerah, kota, dan lain
sebagainya. Warna merah dan warna  hitam juga digunakan untuk mewakili seperti gunung
api aktif (warna merah) dan yang tidak aktif (hitam).
2) Warna hijau pada peta akan menunjukkan kenampakan vegetasi dan biasanya juga
digunakan untuk mewakili dataran rendah.
3) Warna biru pada peta untuk menunjukkan perairan seperti danau, sungai, dan laut.
Semakin tua warna biru pada peta itu maka semakin dalam suatu
perairan.
4) Warna kuning dan cokelat pada peta berfungsi untuk menunjukkan dataran tinggi dan
pegunungan. Apabila makin tua warna cokelat di suatu wilayah pada peta,
maka makin tinggi relief wilayah itu.
5) Warna putih pada peta menggambarkan kenampakkan gletser di muka bumi.
Misalnya adalah untuk mewakili daerah kutub dan gletser di atas pegunungan
tinggi.

Itulah beberapa aturan warna tempat seperti kota, sungai, gunung, danau dan laut pada peta yang perlu kita pahami. Semoga bermanfaat.

Comments

Popular posts from this blog

Berapa Lama Kuliah di S2 dan S3?

Apa itu Responsi?

Kuliah Jurusan Ilmu Gizi UNDIP