Organ dan Sistem Organ

Apa itu Organ dan Sistem Organ?
Organ adalah struktur tubuh yang kompleks yang terdiri dari kumpulan jaringan. Sistem Organ adalah kelompok berbagai organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu.

1) Organ yang ada pada hewan

Dapat Dibedakan menjadi 2 yakni :

a) Organ luar, misalnya adalah: tangan,  mulut, telinga, kaki,hidung, mata.

b) Organ dalam, misalnya adalah : hati, ginjal,jantung, paru-paru,  usus, saraf.


2) Organ yang ada pada tumbuhan

a) Akar

Adalah berfungsi untuk menyerap air dan zat-zat makanan, untuk memperkukuh berdirinya batang, menyimpan cadangan makanan, dan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif.


b) Batang

Berfungsi untuk tempat tumbuhnya daun, sebagai alat penyimpanan cadangan makanan, untuk alat perkembangbiakan vegetatif, alat dalam transportasi zat makanan dari akar ke daun dan sebagai hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan.

c) Daun

Adalah bagian yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis, untuk tempat menyimpan bahan makanan, alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tertentu, sebagai alat evaporasi (penguapan), dan alat respirasi (melalui stomata).

d) Bunga

Bagian yang berfungsi sebagai alat pembentuk sel kelamin.

e) Buah

Bagian yang berfungsi menghasilkan biji yang mengandung embrio atau lembaga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan.

d. Sistem organ

Adalah suatu kelompok berbagai organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Sistem organ akan membentuk suatu organisme (individu).

Contoh sistem organ, adalah:

1) Sistem peredaran darah yang tersusun atas organ jantung, pembuluh darah, darah.

2) Sistem pernapasan yang tersusun atas organ hidung, tenggorokan, paru - paru.

Untuk tumbuhan sistem organ tidak ada, sebab masing-masing organ yang ada pada tumbuhan sudah berperan secara langsung untuk kehidupan individu tumbuhan.

Comments

Popular posts from this blog

Berapa Lama Kuliah di S2 dan S3?

Apa itu Responsi?

Kuliah Jurusan Ilmu Gizi UNDIP